kursy oferta

Prowadzone zajęcia dedykowane są w szczególności osobom chcącym przygotować się do egzaminu maturalnego z historii sztuki.  W ramach cyklu zajęć zgodnego z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej prowadzone są wykłady, ćwiczenia, konsultacje, próbne egzaminy maturalne oraz wyjazdy do muzeów.

Podczas zajęć uczestnik:
  • zdobywa wiedzę dzięki, której biegle rozpoznaje style, dzieła i ich autorów
  • dokonuje pełnej analizy dzieł (w tym analizy porównawczej)
  • opisuje zjawiska w sztuce posługując się przykładami
  • uczy się wskazywać kontekst historyczny dzieł
  • otrzymuje zadania domowe, które są analizowane i oceniane
  • szczegółowo zapoznaje się z arkuszem egzaminacyjnym i kryteriami oceny

 

12 lipca 2015

Kurs historii sztuki

Prowadzone zajęcia dedykowane są w szczególności osobom chcącym przygotować się do egzaminu maturalnego z historii sztuki.  W ramach cyklu zajęć zgodnego z podstawą programową Centralnej Komisji […]
12 lipca 2015

Kurs rysunku

Na zajęcia z rysunku odręcznego zapraszamy zdecydowanych zdawać na kierunki projektowe oraz tych, którym zajęcia mogą dopiero pomóc odnaleźć to, co w przyszłości może stać się […]