Regulamin promocji:

MIESIĄC GRATIS

- Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby nieuczestniczące wcześniej w kursach prowadzonych przez pracownie.
- Aby skorzystać z promocji należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub bezpośrednio na adres: kontakt@kursypencil.pl do 01.07.2017r. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek nr telefonu oraz wskazać preferowaną grupę. Otrzymanie zgłoszenia musi zostać potwierdzone przez organizatora kursów.
- Promocja dotyczy wyłącznie kursu rysunku. Osoba, korzystająca z promocji będzie zwolniona z ostatniej opłaty za zajęcia w czerwcu 2018r.
- Osoba zapisana, aby skorzystać z promocji musi znajdować się na liście kursantów nieprzerwanie od września 2017r. do czerwca 2018r.
- Osoba zapisana nie jest zobowiązana do rozpoczęcia kursu i uczestnictwa w kursie od września 2017r. do czerwca 2018r.