WYNIKI KURSANTÓW W LATACH 2017 I 2016

W roku 2016 oraz 2017 wszyscy nasi kursanci zdający na wydziały architektury dostali się na wybrane przez siebie uczelnie. Niemal wszyscy osiągnęli świetne wyniki na więcej niż jednej uczelni, co pozwoliło im na dokonanie wyboru, na której z nich wolą dalej się rozwijać. Finalnie wszyscy absolwenci kursu rysunku architektonicznego z dwóch ubiegłych lat zdecydowali się rozpocząć studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej lub Politechniki Krakowskiej.

W roku 2017 na szczególne gratulacje zasłużyły Olga Matusik, Wiktoria Kubowicz, Magdalena Pająk, które otrzymały ocenę bardzo dobrą (5) za wykonanie rysunku z wyobraźni na egzaminie z predyspozycji na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie. Dzięki temu kursantki zajęły wysokie miejsca na listach. Jednocześnie Olga, Wiktoria i Magda zostały przyjęte na Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Śląskiej. Podobnie w roku 2016 wszyscy zdający na architekturę zostali przyjęci na Politechnikę Krakowską i Śląską. Spośród tego grona należy wyróżnić Wiktorię Paszek, która znalazła się w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych kandydatów na PK. Równie skutecznie przygotowujemy na Architekturę Krajobrazu, czego dowodem są dwie oceny bardzo dobre (5) otrzymane przez Dominikę Tyrlik za prace egzaminacyjne wykonane na Politechnice Krakowskiej.

Na zajęciach pracujemy także z osobami chcącymi dostać się na Akademie Sztuk Pięknych. Jedną z nich była Balbina Fabia, która w zeszłym roku uzyskała bardzo wysokie wyniki z egzaminów wstępnych na Wzornictwo Przemysłowe na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jak i w Katowicach. Za teczkę, jaką udało jej się przygotować w trakcie naszych zajęć w Katowicach otrzymała 29 na 30 punktów. Studentką wzornictwa została w ubiegłym roku również Justyna Dzida, która wybrała Wydział Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z radością możemy poinformować także o świetnych wynikach Natalii Szwed, która została studentką Grafiki na ASP w Katowicach.

Wyniki w roku 2022
Wyniki kursantów w 2020
Wyniki kursantów pracowni w roku 2019
Wyniki kursantów pracowni w roku 2018