Szkolenia Autodesk

Kurs

Kurs

x

/miesiąc


tabela

Program dedykowany osobom mającym mniej czasu do egzaminu

 • Zakres kursu
 • Czas trwania
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty i świadectwa

Trwają zapisy.

Kurs projektowania 3D
(AutoCAD, 3ds Max, Revit)

Kursy najbardziej popularnego oprogramowania do projektowania 3D.

Programy Autodesk

Autodesk to światowy lider w dziedzinie oprogramowania inżynieryjnego, do rozrywki i zawodowego projektowania 3D. Pomaga projektantom przekształcać wyzwania w szanse, opracowywać lepsze rozwiązania i wyróżniać się na tle konkurencji. Praca w programach AutoCAD, 3ds Max, Revit to niemal codzienność większości architektów, projektantów i grafików.
Autodesk udostępnia swoje oprogramowanie bezpłatnie w wersji niekomercyjnej. Dzięki temu po ukończeniu kursu możesz swobodnie cieszyć się nowymi umiejętnościami i dalej się rozwijać.

Strona Autodesk

Certyfikat - Wyprzedzaj innych. Zdobądź certyfikat.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Autodesk® będący respektowanym i docenianym poświadczeniem umiejętności w Polsce i zagranicą. Certyfikat jest docenianym przez pracodawców i w środowisku akademickim elementem każdego CV. Daje szansę odbyć praktykę w wybranej pracowni lub zdobyć dobrze płatną pracę. Posiadanie certyfikatów dowodzi zaangażowania w pracę, zainteresowania branżą i potrzeby doskonalenia się. Przechodząc kurs Twoje dane trafią do bazy certyfikowanych specjalistów Autodesk® z całego świata.

Szkolenia są prowadzone dla osób pierwszy raz spotykających się z programem oraz posiadających doświadczenie w pracy z AutoCAD, 3ds Max, Revit chcących udoskonalić swoje umiejętności i zdobyć certyfikat.


Prowadzone kursy

Prowadzimy szkolenia, na których pokazujemy jak w pełni korzystać z programów:

Kursy dedykujemy:

+

Kandydatom na kierunki projektowe


Pozwala na poznanie podstawowych narzędzi jakimi są programy: 3ds max, v-ray, Revit, których opanowania oczekuje się już na początku studiów projektowych. Jednocześnie wciąga kursanta w świat modelowania, wizualizacji i daje satysfakcję płynącą z uznania starszych użytkowników programów. Daje możliwość przygotowania kandydatom na wydziały ASP prac do teczki, których jakość z pewnością zostanie doceniona przez komisje rekrutacyjną.
+

Studentom kierunków projektowych


Pozwala na czerpanie maximum radości z tworzenia i realizowania zadań projektowych. Zdobyty certyfikat da szansę na odbycie staży w wybranej pracowni a umiejętności pozwolą zarabiać na tworzeniu modeli i wizualizacji. Sprawne wykorzystanie oprogramowania umożliwi zaoszczędzenie czasu i zaangażowanie się w więcej projektów.

+

Architektom i projektantom


Zdobycie nowych umiejętności pozwoli wyżej wyceniać projekty jednocześnie realizując je szybciej. Pozwoli czuć się pewnie podczas pracy w zespole, zachować stanowisko, da szansę awansu lub znalezienie lepszej posady. Nawet najlepszy projekt może zostać niedoceniony jeżeli koncepcja nie zostanie umiejętnie zaprezentowana. Warto więc udoskonalić swój warsztat i zacząć korzystać z pełnych możliwości.
+

Pasjonatom projektowania


Szkolenie 3ds max i v-ray jest ciekawym doświadczeniem dla wszystkich osób które interesuje grafika użytkowa, modelowanie i animacja. Pozwoli ono lepiej zrozumieć projektantów oraz sposób w jaki osiągali poszczególne efekty. Pozwoli również tworzyć własne projekty np. na potrzeby rozwijającej się technologii druku 3D.
 • wizualizacja 3ds max 7
 • The Barcelona Chair 3ds max
 • wizualizacja 3ds max 2
 • wizualizacja 3ds max 6
 • wizualizacja 3ds max 3
 • wizualizacja architektoniczna
 • wizualizacja 3ds max 4

Dlaczego warto wziąć udział w kursie Autodesk?

Dowiedz się jak wyglądają zajęcia i co możesz zyskać biorąc udział w warsztatach.Prowadzący zajęcia z obsługi programów Autodesk

Poznaj prowadzącego zajęcia z projektowania 3D

mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha


Architekt, partner firmy Autodesk, absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Strona - www.bim.edu.pl

Program kursu 3ds max:

16 godzin lekcyjnych - Podstawy modelowania i wizualizacji

• Zapoznanie się z interfejsem użytkownika / panel komend / pasek narzędzi
• Zakładanie folderu roboczego / sposoby zapisywania i archiwizowania projektu
• Praca z narzędziami do nawigacji: kostka obrotu / koło sterowania
• Ustawienia ogólne / autozapisu / rzutni / jednostki
• Tworzenie obiektów i ich edycja
• Narzędzie obracania / skalowania / przesuwania / wyrównania / lustro / wyrównanie
• Ustawienie przyciągania
• Menedżer właściwości warstw
• Wyszukiwanie obiektów / tworzenie zespołu obiektów i jego edycja / grupy selekcji
• Sposoby klonowania obiektów
• Edytor siatki Edit Poly
• Modyfikacja siatki za pomocą wierzchołków, krawędzi i poligonów
• Narzędzia do edycji Edit Poly
• Sposóby zaznaczania obiektów i jego elementów, soft selection
• Sposoby edycji linii, określanie krzywizny / łączenie punktów
• Omówienie narzędzi w oknie „Edytora Materiałów”
• Rozmieszczenie materiału na obiekcie, modyfikator UVW Map
• Tworzenie materiału przepuszczającego światło
• Wstawianie kamer, ustawianie ogniskowej
• Omówienie świateł podstawowych
• Ustawianie intensywności świateł i zakresu świecenia
• Ustawianie gęstości i gładkości cieni
• Przygotowanie sceny do renderingu (opcjonalnie Mental Ray / Scanline / Iray)

16 godzin lekcyjnych - Podstawy animacji i symulacji

• Wstęp do animacji, podstawowe zasady tworzenia
• Animowanie kamery w gotowych scenach
• Symulacja fizyki obiektów w MassFX

Program kursu Revit:

16 godzin lekcyjnych - 1 stopień dla początkujących (podstawy modelowania i wizualizacji)

• Definiowanie siatki osi i poziomów.
• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, nośne i działowe, ławy fundamentowe.
• Tworzenie stropów, dachu, pomostu wejściowego, schodów i poręczy.
• Wstawianie okien i drzwi. Zestawiania stolarki.
• Dokumentacja projektu: wymiarowanie, rzuty, zestawienia, arkusze.
• Importowanie rysunku AutoCAD. Definiowanie siatki osi w oparciu o rysunek.
• Wstawianie słupów konstrukcyjnych żelbetowych, tworzenie nowego typu słupów.
• Stopy i płyty fundamentowe. Dodawanie belek i płyt stropowych.
• Tworzenie zestawienia ram konstrukcyjnych i graficznego zestawienia słupów.
• Modelowanie terenu. Dodawanie komponentów terenu.
• Definiowanie widoków 3D. Ustawienie kamery.
• Ustawianie położenia słońca i oświetlenia sztucznego, studium oświetlenia słonecznego.
• Zastosowanie materiałów i tekstur do modelu budynku.
• Tworzenie renderingu widoku zewnętrznego i renderingu wnętrza.
• Tworzenie animacji, edycja ścieżki animacji, eksport animacji.

16 godzin lekcyjnych - 2 stopień (zagadnienia zaawansowane, współpraca, analiza)

• Importowanie rysunku AutoCAD. Definiowanie siatki osi w oparciu o rysunek.
• Stopy, ławy i ściany fundamentowe, pochylnie.
• Wstawianie słupów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych, tworzenie nowego typu słupów.
• Dodawanie belek żelbetowych i stalowych. Płyty stropowe. Belki zakrzywione.
• Schody proste i zakrzywione, szyby windowe.
• Ściany osłonowe i stropodach.
• Rzuty, przekroje, elewacje, szczegóły.
• Tworzenie zestawienia elementów. Obliczanie mas i kosztów.
• Importowanie lub podłączanie pliku Revit Architectural do Revit Structures lub Revit MEP.
• Włączanie funkcji Współdzielenie pracy i konfigurowanie zadań wielu użytkowników.
• Tworzenie i zarządzanie wariantami projektu.
• Tworzenie i wykorzystanie etapów.
• Wyświetlanie modelu analitycznego i definiowanie obciążeń.
• Przypadki obciążeń. Kombinacje obciążeń. Sprawdzanie spójności analitycznej.
• Analiza statyczna elementów konstrukcji z wykorzystaniem rozszerzeń Revit.

Program kursu AutoCAD:

16 godzin lekcyjnych - 1 stopień dla początkujących

• Wprowadzenie – podstawowe zagadnienia grafiki komputerowej. Obiekty graficzne.
• Interface programu AutoCAD, obszar roboczy. Działania na plikach.
• Nawigacja - zoom, nfragm.
• Ustawienie pola roboczego. Jednostki i współrzędne.
• Sposoby i narzędzia do rysowania, modyfikacji. Lokalizacja i śledzenie.
• Rysowanie obiektów (linia, okrąg, łuk, punkt) z zastosowaniem lokalizacji i śledzenia.
• Obiekty złożone polilinia, elipsa, tekst, wielobok, splajn, kreskowanie.
• Opis rysunku. Wymiarowanie. Praca z tekstem. Właściwości obiektów.
• Zbiory wskazań. Modyfikacja obiektów.
• Operacje modyfikacji: obracanie, usuwanie, przesuwanie, ucinanie, wydłużanie, fazowanie i zaokrąglanie, kopiowanie (przez odsunięcie, przez symetrię osiową i środkową, pojedyncze, wielokrotne).
• Operacje na warstwach. Zasady korzystania z warstw.
• Bloki i odnośniki. Definiowanie, zapis definicji do pliku, dodawanie bloków.
• Bloki – rozwinięcie. Dodawanie odnośników i bloków dynamicznych.
• Praca z arkuszami i rzutniami. Wymiarowanie w rzutniach. Kreślenie rysunku.

16 godzin lekcyjnych - 2 stopień dla zaawansowanych

• Kreślenie z więzami wymiarowymi, parametrycznymi i geometrycznymi.
• Szyki - rodzaje i zastosowanie.
• Określanie bloków dynamicznych. Edycja atrybutów. Bloki z atrybutami.
• Style opisowe (annotative) wymiarów i tekstu. Selekcja danych, pola danych, tabeli.
• Dodawanie grafiki rastrowej i odnośników. Digitalizacja. Chmury punktów.
• Instalacja i przygotowanie programu. Konfiguracja i dostosowanie interfejsu programu. Aktualizacje i rozszerzenia.
• Sieciowe zasoby i praca zespołowa: Publish to Web, eTransmit, ePlot, hiperlinki w plikach rysunkowych, iDrop.
• Menadżer zestawów arkuszy (Sheet set manager). Menadżer znaczników (markup set manager).
• Kompatybilność z innymi programami, eksport i import danych, łącza dynamiczne.
• Instalacja i uruchamianie dodatków (Lisp, VBA, Makra).

Opinie o pracowni Pencil

Zobacz co mówią o nas Ci, którzy nas poznali.
Bardzo fajna inicjatywa, kompleksowe podejście do przygotowania na studia to podstawa. Żałuję, że ja nie miałam okazji skorzystać z oferty kursów przygotowawczych szkoły Pencil, choć nie wszystko stracone bo oferta dla studentów i absolwentów jest równie atrakcyjna.

Jolanta
Studentka Architektury na PŚ

Kursy Pencil to gwarancja osobistego podejście prowadzących, konstruktywna krytyka, a także porządna dawka motywacji do pracy. Serdecznie polecam i zachęcam do uczestnictwa w kursach Pencil.

Magdalena
Studentka Architektury na PK

Zajęcia rysunku z Adamem zawsze odbywały się w przyjaznej atmosferze, korekty były dokładne , a błędy od razu omawiane i poprawiane wraz z kursantem. Adam potrafił zmotywować i zachęcić do pracy.

Patrycja
Studentka Architektury na PK

Serdecznie polecam rysunek odręczny pod fachowym okiem Adama. Gdy miałam wątpliwości odnośnie moich prac/zadań, szybko zostały one rozwiane i wytłumaczone. Jeżeli chodzi o rysunek odręczny bardzo ważne są solidne korekty, na które zawsze mogłam liczyć.

Natalia
Studentka Architektury na PB