Kurs rysunku

Kurs historii sztuki
12 lipca 2015

Kurs rysunku

Na zajęcia z rysunku odręcznego zapraszamy zdecydowanych zdawać na kierunki projektowe oraz tych, którym zajęcia mogą dopiero pomóc odnaleźć to, co w przyszłości może stać się jednocześnie pracą i pasją. Każdy czas jest dobry na rozpoczęcie nauki rysunku. Z większością kursantów zaczynamy od podstaw, więc bez obaw! Na pewno dasz sobie radę;)

Podczas zajęć uczestnik:
  • poznaje zasady perspektywy, konstrukcji, kompozycji oraz techniki
  • w sposób kreatywny rozwiązuje zadania projektowe
  • poznaje kryteria oceny prac egzaminacyjnych na wybranej uczelni
  • bierze udział w symulacjach egzaminów
  • otrzymuje zadania domowe, które są analizowane i oceniane
  • analizuje egzaminacyjne prace innych